Op de huid van de tijd

Kansen zien en benutten. Wendbaar inspelen op wat zich voordoet, wanneer het zich voordoet. Dat kan dankzij de solide backing van BPV accountants en belastingadviseurs. Deze tijd vraagt een groot adaptief vermogen van ondernemers, managers en bestuurders. Met de heldere adviezen, no-nonsense aanpak en oprechte betrokkenheid van onze adviseurs ziet u meer, weet u meer en kunt u meer.

Aan uw zijde

Vijfendertig professionals ondersteunen vanuit onze kantoren in Geleen en Roermond het ondernemend vermogen van een internationaal gezelschap klanten en relaties. Kleine, middelgrote en grote ondernemingen varen op onze financieel-economische en administratieve expertise. Onze pragmatische, laagdrempelige no-nonsense cultuur garandeert korte communicatielijnen met betrokken adviseurs en experts die weten wat u wilt en nodig heeft.

Vanuit twee vestingen stellen wij onze expertise, inzichten en kennis tot uw beschikking aan onze klanten in Limburg, Oost-Brabant en de Euregio. BPV is in het bezit van een WTA-vergunning en met de Belastingdienst hebben wij een Horizontaal Toezicht convenant gesloten. 

Besluit over teruggaaf Nederlandse dividendbelasting en box 3 vrijstelling voor niet-inwoners

In verband met uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad, dient Nederland aan niet-inwoners die in de EU en enkele andere landen wonen dividendbelasting terug te geven, indien de ingehouden dividendbelasting meer bedraagt dan de box 3 belasting die verschuldigd zou zijn, indien deze persoon wel in Nederland woonachtig zou zijn. Daarbij moet overigens wel rekening gehouden worden met een eventuele verrekening van deze dividendbelasting in het woonland. Onder andere inwoners van België, die beleggen in Nederlandse aandelen, kunnen recht hebben op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Het Ministerie van Financiën heeft nu vooruitlopend op wetgeving medegedeeld hoe en wanneer niet-inwoners deze belasting kunnen terugvragen.

Uit deze uitspraken van het Europese Hof van Justitie blijkt verder dat het Hof van mening is, dat deze niet-inwoners ook altijd recht hebben op de vermogensvrijstelling in box 3. Dit betreft niet alleen niet-inwoners die Nederlandse dividenden ontvangen, maar ook niet-inwoners met in Nederland gelegen onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld vakantiewoningen of beleggingsobjecten.

Vooruitlopend op een wetswijziging, wordt in voormeld besluit goedgekeurd dat de belastingdienst daar nu reeds rekening mee mag houden. Veelal moet de niet-inwoner echter zelf in actie komen door bezwaar aan te tekenen, omdat de aangifte programma’s van niet-inwoners nog niet zijn aangepast.

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk