Op de huid van de tijd

Kansen zien en benutten. Wendbaar inspelen op wat zich voordoet, wanneer het zich voordoet. Dat kan dankzij de solide backing van BPV accountants en belastingadviseurs. Deze tijd vraagt een groot adaptief vermogen van ondernemers, managers en bestuurders. Met de heldere adviezen, no-nonsense aanpak en oprechte betrokkenheid van onze adviseurs ziet u meer, weet u meer en kunt u meer.

Aan uw zijde

Vijfendertig professionals ondersteunen vanuit onze kantoren in Geleen en Roermond het ondernemend vermogen van een internationaal gezelschap klanten en relaties. Kleine, middelgrote en grote ondernemingen varen op onze financieel-economische en administratieve expertise. Onze pragmatische, laagdrempelige no-nonsense cultuur garandeert korte communicatielijnen met betrokken adviseurs en experts die weten wat u wilt en nodig heeft.

Vanuit twee vestingen stellen wij onze expertise, inzichten en kennis tot uw beschikking aan onze klanten in Limburg, Oost-Brabant en de Euregio. BPV is in het bezit van een WTA-vergunning en met de Belastingdienst hebben wij een Horizontaal Toezicht convenant gesloten. 

Verruiming schenkingsvrijstelling met ingang van 2017

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning verruimd. Momenteel is een eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling in de wet opgenomen van € 53.016. Deze huidige vrijstelling geldt voor schenkingen door ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. De schenking moet wel verband houden met de verwerving of verbouwing van een eigen woning dan wel met de aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld van de eigen woning.

 

Met ingang van 2017 gaat de vrijstelling omhoog tot een bedrag van € 100.000. Ook vervalt de beperking dat het gaat om een schenking van een ouder aan een kind. Er kan ook buiten de gezinssituatie van de vrijstelling gebruik worden gemaakt. Het is geen tijdelijke verruiming maar een permanente. Wel is voor het jaar 2020 een evaluatie van deze aanpassing voorzien. Van kracht blijft de beperking dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

 

Het is een eenmalige faciliteit. De hoofdregel is dat de verkrijger per schenker eenmaal in zijn leven van één van de regelingen gebruik kan maken. Indien voor 2017 nog geen verhoogde vrijstelling is benut kan spreiding van de vrijstelling van € 100.000 in 3 opvolgende jaren plaatsvinden.

Aangezien in het verleden reeds verschillende schenkingsvrijstellingen van toepassing zijn geweest, is overgangsrecht aangekondigd. Hierdoor kan het wenselijk zijn reeds in 2016 actie te ondernemen indien:

  • er vóór 1 januari 2010 gebruik is gemaakt van de reguliere verhoogde schenking en men in 2017 optimaal beroep wenst te doen op de aanvullende vrijstelling ten behoeve van de eigen woning. In dit geval moet in 2016 gebruik worden gemaakt van de inhaalvrijstelling van maximaal € 27.570;
  • het kind van de schenker vanaf volgend jaar 40 jaar of ouder is. Benut dan in 2016 nog de laatste mogelijkheid om van een vrijstelling gebruik te maken;
  • er in het verleden nog geen verhoogde vrijstelling is benut. In dat geval bestaat er een keuze. Ofwel de gehele schenking in 2017 (of later) doen met een mogelijkheid tot spreiding over drie jaar. Dan wel al in 2016 schenken voor de eigen woning. De verkrijger kan dit jaar de verhoogde vrijstelling eigen woning benutten tot een bedrag van € 53.016 en het restant van de vrijstelling van € 46.984 in 2017 of 2018.

Let op: het overgangsrecht bepaalt dat, indien in 2016 slechts de regulier verhoogde vrijstelling wordt benut, de maximale vrijstelling in 2017 of 2018 wordt beperkt tot € 46.984.

 

Indien u overweegt om van de schenkingsvrijstelling gebruik te maken, adviseren wij u contact op te nemen met één van onze adviseurs.

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk