Op de huid van de tijd

Kansen zien en benutten. Wendbaar inspelen op wat zich voordoet, wanneer het zich voordoet. Dat kan dankzij de solide backing van BPV accountants en belastingadviseurs. Deze tijd vraagt een groot adaptief vermogen van ondernemers, managers en bestuurders. Met de heldere adviezen, no-nonsense aanpak en oprechte betrokkenheid van onze adviseurs ziet u meer, weet u meer en kunt u meer.

Aan uw zijde

Vijfendertig professionals ondersteunen vanuit onze kantoren in Geleen en Roermond het ondernemend vermogen van een internationaal gezelschap klanten en relaties. Kleine, middelgrote en grote ondernemingen varen op onze financieel-economische en administratieve expertise. Onze pragmatische, laagdrempelige no-nonsense cultuur garandeert korte communicatielijnen met betrokken adviseurs en experts die weten wat u wilt en nodig heeft.

Vanuit twee vestingen stellen wij onze expertise, inzichten en kennis tot uw beschikking aan onze klanten in Limburg, Oost-Brabant en de Euregio. BPV is in het bezit van een WTA-vergunning en met de Belastingdienst hebben wij een Horizontaal Toezicht convenant gesloten. 

Standpunt Kabinet met betrekking tot ZZP-ers: geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en (voorlopig) handhaving zelfstandigenaftrek.

Het kabinet heeft in een brief van 2 oktober 2015 gereageerd op een interdepartementaal onderzoeksrapport over ZZP-ers. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal ZZP-ers in Nederland in de laatste 15 jaar verdubbeld is tot circa 1,4 miljoen en dat deze ZZP-ers in veel verschillende branches werkzaam zijn. Voor circa 800.000 personen is het inkomen als ZZP-er het hoofdinkomen en voor de overige, circa 600.000, is het inkomen als ZZP-er een bijverdienste.

 

Het kabinet heeft als reactie op dit rapport de volgende speerpunten voor de ZZP-ers geformuleerd:

 

  • Bestrijding van schijnzelfstandigheid, bijvoorbeeld door het afschaffen van VAR-verklaringen en invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ;
  • Aantrekkelijker maken van werkgeverschap, bijvoorbeeld door invoering (2017) van het lage loonkostenvoordeel bij het in dienst nemen van werknemers met een laag loon en invoering van een collectieve regeling voor kleine werkgevers met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers na de eerste 12 maanden;
  • Toegankelijke bescherming ZZP-ers, bijvoorbeeld door invoering van een bescherming van pensioenvermogen indien een ZZP-er in de bijstand komt of de mogelijkheid lijfrentepolissen zonder fiscaal nadelige gevolgen tot uitkering te laten komen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

 

Op korte termijn wordt niet overwogen de fiscale verschillen tussen werknemers en ZZP-ers (waaronder de zelfstandigenaftrek) te verminderen, maar op langere termijn wordt dit niet uitgesloten, omdat onderkend wordt dat de verschillende fiscale behandeling, verstorend op de arbeidsmarkt werkt.

Hoewel momenteel slechts 1 op de 3 ZZP-ers een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid heeft, wordt ook niet overwogen een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in te voeren.

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk