Op de huid van de tijd

Kansen zien en benutten. Wendbaar inspelen op wat zich voordoet, wanneer het zich voordoet. Dat kan dankzij de solide backing van BPV accountants en belastingadviseurs. Deze tijd vraagt een groot adaptief vermogen van ondernemers, managers en bestuurders. Met de heldere adviezen, no-nonsense aanpak en oprechte betrokkenheid van onze adviseurs ziet u meer, weet u meer en kunt u meer.

Aan uw zijde

Vijfendertig professionals ondersteunen vanuit onze kantoren in Geleen en Roermond het ondernemend vermogen van een internationaal gezelschap klanten en relaties. Kleine, middelgrote en grote ondernemingen varen op onze financieel-economische en administratieve expertise. Onze pragmatische, laagdrempelige no-nonsense cultuur garandeert korte communicatielijnen met betrokken adviseurs en experts die weten wat u wilt en nodig heeft.

Vanuit twee vestingen stellen wij onze expertise, inzichten en kennis tot uw beschikking aan onze klanten in Limburg, Oost-Brabant en de Euregio. BPV is in het bezit van een WTA-vergunning en met de Belastingdienst hebben wij een Horizontaal Toezicht convenant gesloten. 

Massaal bezwaar tegen box 3 heffing

De belastingdienst heeft volgens een mededeling op 26 juni 2015 al meer dan 10.000 bezwaarschriften ontvangen over de box 3 heffing in de inkomstenbelasting. In de bezwaarschriften wordt aangevoerd dat de forfaitaire box 3 heffing over rente op spaartegoeden zo hoog is, dat deze in strijd komt met artikel 1 van het Protocol bij het EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden).
Om een nog grotere stroom van bezwaarschriften te voorkomen, heeft het Ministerie van Financiën besloten het bezwaar als zogenaamd massaal bezwaar aan te wijzen. Dit heeft tot gevolg dat er geen bezwaar meer hoeft te worden aangetekend, want als de fiscus de procedure zou verliezen, worden ook de aanslagen herzien van belastingplichtigen die geen bezwaar hebben aangetekend en waarvan de aanslag op 26 juni 2015 nog niet definitief vast staat.
Dit betekent, dat er geen bezwaar aangetekend hoeft te worden, tenzij de fiscus voor 26 juni 2015 een definitieve aanslag heeft opgelegd en de bezwaartermijn (6 weken) van deze aanslag nog niet is verlopen.