Op de huid van de tijd

Kansen zien en benutten. Wendbaar inspelen op wat zich voordoet, wanneer het zich voordoet. Dat kan dankzij de solide backing van BPV accountants en belastingadviseurs. Deze tijd vraagt een groot adaptief vermogen van ondernemers, managers en bestuurders. Met de heldere adviezen, no-nonsense aanpak en oprechte betrokkenheid van onze adviseurs ziet u meer, weet u meer en kunt u meer.

Aan uw zijde

Vijfendertig professionals ondersteunen vanuit onze kantoren in Geleen en Roermond het ondernemend vermogen van een internationaal gezelschap klanten en relaties. Kleine, middelgrote en grote ondernemingen varen op onze financieel-economische en administratieve expertise. Onze pragmatische, laagdrempelige no-nonsense cultuur garandeert korte communicatielijnen met betrokken adviseurs en experts die weten wat u wilt en nodig heeft.

Vanuit twee vestingen stellen wij onze expertise, inzichten en kennis tot uw beschikking aan onze klanten in Limburg, Oost-Brabant en de Euregio. BPV is in het bezit van een WTA-vergunning en met de Belastingdienst hebben wij een Horizontaal Toezicht convenant gesloten. 

Fiscus wint procedures over BTW correctie privé gebruik auto eerste half jaar 2011.

Indien een ondernemer of werknemer een auto van de zaak ook privé benut, dan kan in eerste instantie alle omzetbelasting die betrekking heeft op de autokosten als voorbelasting afgetrokken worden.  In de laatste BTW aangifte over het jaar dient echter een correctie op deze aftrek plaats te vinden voor het privé gebruik van de auto.

De systematiek van het berekenen van deze correctie is per 1 juli 2011 gewijzigd. Omdat de tot 1 juli 2011 geldende regeling dus was vervallen per eind 2011, werd het standpunt ingenomen dat het niet mogelijk is eind 2011 een correctie op de eerdere aftrek van omzetbelasting toe te passen voor de periode tot 1 juli 2011. De fiscus is echter in het gelijk gesteld, waardoor ook voor de periode 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 een correctie vanwege privé gebruik moet worden toegepast.  

Op een ander punt stelde de Hoge Raad de belanghebbende in de proefprocedure wel in het gelijk.

Vanaf 1 juli 2011 is het bedrag van de correctie mede afhankelijk van de omvang van het privé gebruik. Indien geen kilometeradministratie wordt bijgehouden is het in de praktijk lastig de omvang van dit privégebruik te bepalen. Daarom wordt in deze situaties de correctie meestal berekend aan de hand van een forfait. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld, dat de omvang van het privé gebruik echter ook op andere wijze, dan een kilometeradministratie bewezen kan worden door de ondernemer. Volgens de Hoge Raad kan de omvang van het privé gebruik ook “op basis van een redelijke schatting worden vastgesteld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval”. Hierbij kunnen eventueel statistische gegevens als richtsnoer worden genomen. In de praktijk kan dit natuurlijk aanleiding geven tot nieuwe discussies en dus procedures.

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk