Actueel

2019: Beperking heffingskorting voor buitenlandse werknemers

Bij de uitbetaling van loon aan in het buitenland woonachtige werknemers mag tot 1 januari 2019 rekening gehouden worden met alle heffingskortingen.

Vanaf 1 januari 2019 zal bij de uitbetaling van het loon geen rekening meer gehouden mogen worden met het belastingdeel van de heffingskortingen, met uitzondering van de arbeidskorting.

Hierdoor zal het netto uit te betalen loon van buitenlandse werknemers dalen.

De buitenlandse werknemer kan het belastingdeel van de heffingskortingen soms terugvragen via een aangifte inkomstenbelasting en soms ook via een voorlopige teruggaaf in het lopende jaar.

Aan inwoners van België worden geen nadere eisen gesteld voor deze teruggaaf. Buitenlandse werknemers uit andere landen moeten aantonen dat ze aangemerkt kunnen worden als zogenaamde kwalificerende belastingplichtige, een in de praktijk nogal omslachtige procedure onder andere omdat hiervoor een inkomensverklaring van de belastingdienst in de woonstaat is vereist.  

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk