Actueel

Afschaffing aftrek scholingskosten en uitgaven monumentenpanden op zijn vroegst per 01.01.2019

De per 01.01.2018 voorgestelde afschaffing van de aftrek scholingskosten en uitgaven monumentenpanden in de inkomstenbelasting is uitgesteld.

Met name de in dit kader voorgestelde vervangende subsidieregelingen voor het onderhoud van rijksmonumenten en de stimulering van scholing gaan gepaard met forse uitvoeringsconsequenties,

waarvoor meer voorbereidingstijd nodig is. Het nieuwe kabinet zal hierover een definitief besluit moeten nemen.  

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk