Actueel

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting in strijd met EU-recht.

Op 22 februari 2018 heeft het EU-Hof van Justitie bepaald, dat het regime van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting niet EU-proof is.

Het EU-Hof van Justitie heeft - kort gezegd - geoordeeld, dat in de EU gevestigde vennootschappen, - ondanks dat zij geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met hun buitenlandse dochters kunnen vormen - , in aanmerking kunnen komen voor de voordelen van de afzonderlijke elementen van het fiscale eenheidsregime, dus alsof een fiscale eenheid met die buitenlandse dochters bestaat. Een van deze elementen is de aftrekbeperking voor rente. In het besliste geval heeft dit tot gevolg dat deze wettelijke rente aftrekbeperking niet toegepast kan worden voor de heffing van vennootschapsbelasting.  

In verband met deze uitspraak volgt reparatiewetgeving met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017.

Deze reparatiewetgeving houdt in dat, ook in de situatie dat sprake is van een fiscale eenheid, een aantal wettelijke regelingen toegepast moeten worden, alsof er geen fiscale eenheid is.

Een aantal voordelen van het fiscale eenheidsregime komen daarmee te vervallen.

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk