Actueel

Gebruikelijk loon 2018 voor medisch specialisten met eigen BV

Medisch specialisten die niet in dienst zijn bij een ziekenhuis, zijn doorgaans in dienst bij hun eigen BV.

Voor deze medisch specialisten geldt net als voor andere ondernemers met een BV de zogenaamde gebruikelijk loonregeling.

De belastingdienst heeft het gebruikelijk loon voor een medisch specialist vastgesteld op € 130.950 voor het jaar 2018, te verhogen met 75% van de aan het beroepspensioenfonds betaalde premies, indien de specialist deze zelf betaalt.

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk