Actueel

Ontwijken box 3 belasting door Fonds voor Gemene Rekening (FGR)

De Staatsecretaris van Financiën heeft bevestigd dat de volgens de media toegenomen belangstelling voor het FGR juist is. Een FGR is een rechtsvorm die door vermogende particulieren gebruikt wordt om de box 3 belasting, -op legale wijze-, te ontwijken. De fiscale gevolgen bij inbreng van vermogen in een FGR zijn te vergelijken met de inbreng van privé vermogen in een BV. De box 3 heffing wordt hierbij omgezet in een heffing van vennootschapsbelasting en de belastingheffing in box 2. Met name in de situatie dat het fictieve rendement in box 3 hoger is dan het daadwerkelijk beleggingsrendement, kan het beleggen via een FGR of BV fiscaal voordeliger zijn. De FGR heeft als voordeel (boven de BV) dat derden niet kunnen vaststellen wie eigenaar is van het in de FGR belegde vermogen. Dit zou overigens in de toekomst wel eens kunnen wijzigen. Een FGR heeft als nadeel, dat er strikte fiscale spelregels gelden, die het gebruik van de FGR in de praktijk kunnen belemmeren. Ook kan de FGR benut worden als een fiscaal vrije beleggingsinstelling (VBI), doch deze fiscale regeling heeft haar attractiviteit grotendeels verloren voor de vermogende particulier na de laatste reparatiewetgeving.     

 

 

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk