Actueel

Oplossing voor dreigende dubbele heffing op Nederlandse pensioenen voor inwoners van België.

Zie ook onderstaand nieuwsbericht: Dubbele heffing op Nederlandse pensioenen voor inwoners van België? Overleg tussen beide belastingadministraties heeft inmiddels geleid tot een akkoord dat op 5 maart 2018 ondertekend zal worden. Nederland ziet daarbij af van belastingheffing op die aanvullende pensioenen, indien aangetoond wordt dat deze pensioenen in België worden belast. De aanvullende pensioenen uit Nederland voor Belgische grensarbeiders blijven zoals voorheen dus belastbaar in België.  In het geval dat er aanvullende pensioenen zouden zijn die in België toch niet belast zouden worden, dan zullen deze alsnog in Nederland belast worden. Zo wordt dus niet alleen een dubbele belasting vermeden maar ook een dubbele niet-belasting. Belastingplichtigen zullen zelf geen actie hoeven te ondernemen om die dubbele belasting te vermijden. De belastingadministraties zullen elkaar rechtstreeks de nodige inlichtingen verstrekken zodat de betrokkenen gespaard blijven van administratieve overlast.  

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk