Actueel

Prinsjesdag en nieuwe voorstellen op het gebied van belastingheffing voor 2018

Voor het jaar 2018 staan geen ingrijpende hervormingen van het belastingstelsel op de agenda, hetgeen natuurlijk niet verwonderlijk is in verband met de demissionaire status van het kabinet.

 

Enkele noemenswaardige wijzigingen zijn:

  • aanscherping BTW tarief voor geneesmiddelen, zodat het verlaagde tarief niet meer geldt voor cosmetische- , reinigende-  (zoals tandpasta) en verzorgende producten;
  • er wordt wettelijk vastgelegd in welke situaties schenkbelasting verschuldigd is bij het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden; (is per 22-11-2017 ingetrokken, dus gaat niet door)
  • internationaal: de vrijstelling voor inhouding van dividendbelasting voor internationale concerns wordt uitgebreid indien de ontvanger van het dividend in een land gevestigd is waarmee Nederland een regeling ter voorkoming van dubbele belasting gesloten heeft, waarin een dividend artikel is opgenomen;
  • afschaffen van de inkeerregeling voor zwartspaarders.

 

Daarnaast worden een groot aantal maatregelen voorgesteld die samenhangen met de reparatie van de wet in verband met rechterlijke uitspraken. Deze reparaties betreffen met name de Wet op de Vennootschapsbelasting, zijn op onderdelen zeer technisch van aard (en maken de wetgeving er dus niet eenvoudiger op).

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk