Actueel

Reparatiewetgeving emigratieheffing pensioen- en lijfrente rechten heeft geen terugwerkende kracht

 

Bij emigratie van een natuurlijk persoon wordt een zogenaamde conserverende aanslag opgelegd voor de waarde van pensioen- en lijfrenterechten, ter voorkoming van misbruik (bijvoorbeeld afkoop) van deze rechten na emigratie. Nadat begin 2009 uit de rechtspraak gebleken was, dat dit wettelijk systeem in strijd kan komen met belastingverdragen, is de wet per 15 juli 2009 gewijzigd.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld, dat deze wetswijziging geen terugwerkende kracht heeft, dat wil zeggen dat de conserverende aanslag voor pensioenrechten alleen betrekking mag hebben op de waarde van pensioenrechten die na 15 juli 2009 zijn opgebouwd.

Voor lijfrenterechten geldt dat de conserverende aanslag alleen betrekking mag hebben op de waarde van de rechten die tussen 1992 en 2001 of na 15 juli 2009 zijn opgebouwd.

Deze uitspraak geldt voor het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk uit 1973 en de meeste andere oudere belastingverdragen en heeft tot gevolg dat het vaststellen van conserverende aanslagen voor pensioen- en lijfrente rechten zeer gecompliceerd wordt in de praktijk.

Deze uitspraak geldt niet bij emigratie naar België op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en België uit 2001.  

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk