Actueel

Verlenging niet-handhaving Wet DBA

De nieuwe wet DBA (de wet tegen schijnzelfstandigheid) wordt vanwege de grote kritiek op deze wet al enige tijd niet gehandhaafd. Dat wil zeggen dat opdrachtgevers geen naheffingen en boetes krijgen als achteraf vastgesteld wordt dat sprake is van een dienstbetrekking, tenzij de opdrachtgever te kwader trouw is, of bij fraude of zwendel.

Het niet handhaven van de wet wordt verlengd en wel tot 1 januari 2020, met uitzondering van situaties waarbij volgens de belastingdienst sprake is van een dienstbetrekking en evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk